ඔබට හිතන්නට මගෙන් පුංචි අදහසක්....

ඔබට හිතන්නට
පුංචි අදහසක්....

Friday, April 13, 2012

සුභම සුභ අළුත් අවුරුද්දක්...!

වස්සාන සිහිලේ..
තුරු මලින් බර වේ..
පැතුම් මල් ඔබගේ..
පුබුදුවන් එලෙසේ..
  
නැවුම් හෙට දවසේ..
තුරු පලින් බර වේ..
ඔබ පැතුම් එලෙසේ..
පල දරයි සිතු සේ..

 

  ලොව පුරා සිටින සියලු සිංහල දමිළ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සුභම සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා...!

Wednesday, April 11, 2012

හදේ අනුනාදය...

 
 
නුඹේ උණුහුමට මගෙ හදේ තත් සුසර        වී
නුඹේ හදවත සමඟ මෙලෙස අනුනාද          වී
නුගැසුමක් වත් ඉඳින් කිසිදාක ඇති      නොවී
එකම සංඛ්‍යාතයෙන් සැලෙන් ඇති තෙක්  දිවී
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...